Kontrole UPUL

Wersja: 1.3.0 (z dnia 26.08.2022 r.) Lista zmian w poszczególnych wersjach

Kontrole UPUL to narzędzie służące do sprawdzania poprawności danych opracowywanych w ramach uproszczonych planów urządzania lasu (UPUL). Kontrolowane są zarówno dane opisowe jak i przestrzenne powstałe według wymagań dokumentu "Wytyczne do sporządzania UPUL", który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 roku. Dane UPUL należy przygotować przy użyciu oprogramowania Taksator PU oraz Mapa PU, a następnie wyeksportować z Mapa PU plik Standardu Wymiany Danych o Lasach (SWDL). Plik SWDL powinien zostać spakowany do pliku zip. Szczegółowe informacje na temat utworzenia pliku SWDL znajdują się w instrukcji programu Mapa PU.

W celu wykonania kontroli należy kolejno:

  1. Wskazać przygotowany plik zip (przycisk „Wybierz plik”).
  2. Wczytać plik do bazy programu Kontrole UPUL (przycisk „Wczytaj”).
  3. Ustawić jaka grupa kontroli ma być wykonana (pola "Obligatoryjne" i "Pomocnicze" - przynajmniej jedno musi być zaznaczone).
  4. Uruchomić kontrole danych (przycisk „Kontroluj”).
  5. Pobrać plik z wynikami kontroli zawierający raport z wynikami kontroli oraz warstwy przestrzenne z lokalizacją błędów geometrycznych (przycisk „Pobierz wyniki”).

Pliki pomocy: instrukcja obsługi